Bendrosios praktikos

Bendrosios praktikos

Teikiame visapusišką medicininę priežiūrą ir gydymą kaip bendrosios praktikos gydytojai, tenkindami įvairius pacientų sveikatos priežiūros poreikius.

Atliekame

Suaugusiųjų, vaikų ir naujagimių priežiūra

  • Šeimos gydytojas rūpinasi suaugusiųjų, vaikų, naujagimių sveikatos priežiūra, atlieka profilaktinį asmens sveikatos tikrinimą.
  • Profilaktiniu tikslu šeimos gydytojas skiria  bendraklinikinius laboratorinius tyrimus (bendro šlapimo tyrimas, bendro kraujo tyrimas, gliukozės kiekis kraujyje, cholesterolio kiekis kraujyje) nustatytu tyrimų atlikimo dažniu pagal amžiaus grupes, atlieka EKG.
  • Taip pat atliekamos pacientų darbingumo medicininės ekspertizės bei laikinojo nedarbingumo pažymėjimų išdavimas, siuntimų į neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT) pildymas;

Būtinosios medicinos pagalbos teikimas

Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos, kurių sąrašas patvirtinamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu ir yra teikiamos šalies nuolatiniams gyventojams. Būtinoji medicinos pagalba teikiama ir gyventojams, neįrašytiems į pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos aptarnaujamų gyventojų sąrašą, pagal Šeimos gydytojo medicinos normą ir atsižvelgiant į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarką bei mastą.

Nemokamos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos asmenims draustiems sveikatos draudimu ir prisirašiusiems prie įstaigos.

Mokamos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos nuolatiniams šalies gyventojams, už jas apmoka patys pacientai arba už juos gali apmokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys bei savanoriško draudimo įstaigos, kai:

  • Pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl paslaugos suteikimo, privačių įstaigų gydytojų siuntimu sudarytų tarpusavio sutarčių pagrindu.
  • Paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos. Prie papildomų priskiriamos paslaugos, kurias pasirenka pacientas ir jos nėra susijusios su pagrindinės ligos (diagnozuotos) gydymu, o priklauso kitam lydinčiam susirgimui (ligai) ir gali būti teikiamos tik leidus tuo metu pacientą gydančiam gydytojui.
  • Sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos užsienio piliečiams, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka.

Už mokamas paslaugas pacientai sumoka įstaigos registratūroje direktorės įsakymu patvirtintomis kainomis. Sumokėjęs pinigus, pacientas gauna kasos čekį, pageidaujant išrašoma sąskaita faktūra

Profilaktinis vaikų sveikatos patikrinimas

Visi vaikai iki 18 metų ir vyresni mokiniai, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas mokyklose ir darželiuose, kartą per metus turi profilaktiškai pasitikrinti sveikatą.

Tai atlikus išduodamas elektroninis Mokinio sveikatos pažymėjimas.

Vaikų sveikata tikrina šeimos gydytojas ar vaikų ligų gydytojas, kurį pacientas (jo tėvai ar atstovai) yra pasirinkęs. Profilaktinio patikrinimo metu pamatuojamas ūgis, svoris, patikrinama rega, laikysena, išmatuojamas kraujospūdis, esant kokių nors nusiskundimų vaikas siunčiamas pas gydytojus specialistus.

Taip pat, profilaktiniam sveikatos patikrinimui būtina pasitikrinti dantų ir burnos higienos būklę – tai atlieka gydytojas odontologas arba gydytojas odontologas specialistas, arba burnos higienistas.

Svarbu atminti, kad vaikas turi būti lydimas vieno iš tėvų. Be tėvų sutikimo vaiko sveikatos tikrinti negalima.

Kasmetinė profilaktinė vaikų sveikatos patikra padeda laiku nustatyti sveikatos sutrikimus, skatina koreguoti gyvenimo būdą bei ugdymo procese atsižvelgti į vaiko sveikatos poreikius.

Kiekvienais metais iki rugsėjo 15 d. mokiniai turi pateikti informaciją apie profilaktinio savo sveikatos patikrinimo rezultatus.

Profilaktinio patikrinimo pažymos galioja visus metus, todėl nebūtina artėjant naujiems mokslo metams visiems vaikams “pulti” tikrintis sveikatos (jeigu sveikatos pažyma dar galioja).  Jei sveikata buvo tikrinama metų laikotarpyje ir nebuvo nustatyta sveikatos sutrikimų, o vaikas prieš mokyklą jaučiasi gerai, galioja prieš pusmetį ar anksčiau gydytojo išrašyta pažyma.