Prisirašymas prie įstaigos

Registracija internetu

  1. Įeiti į  https://sscir.medsystem.lt/ 
  2. Paciento identifikavimui naudoti elektroninio pašto ir asmens autentifikavimą.
  3. Meniu juostoje pasirinkti PRISIRAŠYMAS ir visą prisirašymo formą.
  4. Užpildytą prisirašymo formą reikia siųsti el. paštu registratura@sscentras.lt

Registracija įstaigoje

Jei neturite galimybės prisiregistruoti nuotoliniu būdu, jums reikia atvykti į UAB „Šeimos sveikatos centro” registratūrą ir užpildyti prašymo formą .

Su savimi turėti asmens tapatybės dokumentą, patvirtinimą, kad esate apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu.

Apsilankykite

Pacientai, savanoriškai prisiregistravę prie Įstaigos ir atvykę dėl ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros suteikimo, privalo patvirtinti, kad yra susipažinę su UAB „Šeimos sveikatos centro“ teikiamomis – gydymo paslaugomis, – vidaus tvarkos taisyklėmis, – elgesio nedarbingumo metu taisyklėmis, – kita būtina informacija bei pasirašyti SUTIKIMĄ „Dėl paciento valios pareiškimo, dėl sveikatos priežiūros paslaugų, asmens duomenų tvarkymo ir informacijos teikimo“.

Vidaus tvarkos taisyklės

Visada esate maloniai laukiami!