PRAŠOME ATVYKTI LIKUS NE DAUGIAU NEI 10 MIN IKI PASKIRTO VIZITO LAIKO

 Primename, kad kiekvienas vizitas turi būti iš anksto suderintas telefonu su šeimos gydytoju ar slaugytoja, kuri pasitinka pacientą ir nukreipia į kabinetą.

Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 ,,Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimus, pacientams ASPP turi būti teikiamos griežtai jiems paskirtu vizito laiku. Į ASPĮ pacientas (esant būtinybei – ne daugiau kaip vienas lydintis asmuo) įleidžiamas likus ne daugiau nei 10 min iki paskirto vizito laiko. Laukdami patekimo į ASPĮ pacientai vienas nuo kito privalo laikytis saugaus 1 m atstumo. Pagal SAM reikalavimus ASPĮ privalo užtikrinti, kad nesusidarytų fizinės laukimo eilės ASPĮ viduje – prie kabineto durų lauktų ne daugiau kaip 1 pacientas.

Prašome pacientų supratingumo ir į įstaigą atvykti likus ne daugiau nei 10 min iki paskirto vizito laiko. Primename, kad kiekvienas vizitas turi būti iš anksto suderintas telefonu su šeimos gydytoju ar slaugytoja.