PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS

Įstaiga  su partneriais  pradėjo vykdyti ir įgyvendinti projektą „Sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Mažeikių senamiesčio PSPC,  UAB „Šeimos medicinos centre“ ir UAB „Medikvita“.  Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, jam skiriamos ir  Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei nuosavos  lėšos. Bendra šio projekto vertė  193.425,71 Eur.

Projekto tikslas – modernizuoti infrastruktūrą projekto vykdytojo bei partnerių klinikose, gerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, suteikti aukščiausios kokybės paslaugas, pasitelkiant moderniausią įrangą diagnozuoti sveikatos sutrikimus bei gydyti pacientus.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma įsigyti būtiną medicininę, odontologinę bei kompiuterinę įrangą pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti ir tikslines transporto priemones pacientams lankyti namuose.

Viso projekto įgyvendinimo metu vyks projekto viešinimas tinklapiuose: www.seimossveikatoscentras.ltwww.senamiesciopspc.ltwww.medikvita.lt.