ES investicijos veiklos procesų optimizavimo veiklai

Projektas „UAB „Šeimos sveikatos centras“  veiklos procesų optimizavimas, įmonės veikloje įdiegiant informacinę sistemą“ buvo pateiktas pagal Europos regioninės plėtros fondo investicijų priemonę „E-verslas LT“. Projekto įgyvendinimui, įveikus visus vertinimo etapus,  buvo skirtas finansavimas ir 2016 balandžio 6 d. pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis.

Pagrindinis projekto tikslas – įdiegti informacinę sistemą, kuri didins paslaugų prieinamumą pacientams bei kokybės ir gydymo procesų optimizavimą įmonėje. Tikslas bus pasiektas įsigijus ir  įdiegus informacinę sistemą Polis leisiančią susieti keturis verslo procesus, kurie sumažins įmonės kaštus, padidins darbo našumą, pagerins pacientų aptarnavimą, optimizuos laiko resursus. Siekiant optimalaus rezultato, bus įsigyta kompiuterinė ir programinė įranga  9 darbo vietoms.

Projekto veikla – įdiegti įstaigoje informacinę sistemą, padėsiančią didinti paslaugų prieinamumą pacientams bei kokybės ir gydymo procesų optimizavimą.

Projekto biudžetas: bendra šio projekto vertė 9.769,50 Eur., gaunama investicijų suma -  5.861,70 Eur. Likusią 3.907,80 Eur sumą investuos įmonė.