PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS

Įstaiga  su partneriais  pradėjo vykdyti ir įgyvendinti projektą „Sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Mažeikių senamiesčio PSPC,  UAB „Šeimos medicinos centre“ ir UAB „Medikvita“.  Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, jam skiriamos ir  Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei nuosavos  lėšos. Bendra šio projekto vertė  193.425,71 Eur.

Projekto tikslas – modernizuoti infrastruktūrą projekto vykdytojo bei partnerių klinikose, gerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, suteikti aukščiausios kokybės paslaugas, pasitelkiant moderniausią įrangą diagnozuoti sveikatos sutrikimus bei gydyti pacientus.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma įsigyti būtiną medicininę, odontologinę bei kompiuterinę įrangą pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti ir tikslines transporto priemones pacientams lankyti namuose.

Viso projekto įgyvendinimo metu vyks projekto viešinimas tinklapiuose: www.seimossveikatoscentras.ltwww.senamiesciopspc.ltwww.medikvita.lt.

 

FINANSAVIMAS MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONĖMS VYKDYTI

Kasmet Lietuvoje  vis daugiau  susergama meningokokine infekcija, kuri pavojinga įvairaus amžiaus žmonėms, tačiau dažniau serga iki tol sveiki buvę ikimokyklinio amžiaus vaikai. Liga dažniausiai pasireiškia epidemijomis, dažniausiai žiemos, pavasario mėnesiais.

Paraiška  Mažeikių  rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonėms vykdyti  buvo pateikta pagal  priemonę: Sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo užtikrinimas, parama gyventojų sveikatos priežiūrai,  sveikatos priežiūros specialistų mokymas. Paraiškos įgyvendinimui buvo skirtas finansavimas ir 2016 spalio 13d. pasirašyta tarp UAB „Šeimos sveikatos centras“ ir Mažeikių  rajono savivaldybės  administracija finansavimo sutartis.

Pagrindinis projekto tikslas –  pagerinti susirgimų meningokokine infekcija kontrolę ir sveikatos kokybę ikimokyklinio amžiaus vaikams skiriant skiepus nuo meningokokinės infekcijos. Numatyta paskiepyti 15–20 pacientų. Intervalas tarp skiepų 2 mėn. Už gautas pagal programą lėšas nupirktos vakcinos ir jau pradėti skiepyti ikimokyklinio amžiaus vaikai, kuriems padidėjusi rizika susirgti meningokokine infekcija.

Projekto biudžetas: bendra šio projekto vertė 3.114,54 Eur.

Programos įgyvendinimo terminai: 2016-12-31 d.


Pagal  priemonę:  „Sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo užtikrinimas, parama gyventojų sveikatos priežiūrai,  sveikatos priežiūros specialistų mokymas“  iš Mažeikių  rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos  2016-09-28d. buvo gautas finansavimas ir pasirašyta finansavimo sutartis.

Įgyvendinamo projekto tikslas - teikiamų odontotoginių paslaugų prieinamumo gerinimas,  vaikų odontologinės priežiūros ir profilaktikos gerinimas ir eilių, siekiant gauti odontologines paslaugas, mažinimas. Įgyvendinus projektą numatomas padidėsiantis pacientų apsilankymų skaičius, sumažės dienų skaičius nuo prisiregistravimo pas gydytoją odontologą dienos iki paslaugos atlikimo dienos.

Už gautas pagal programą lėšas  įsigyta odontologinė kėdė su reikalinga komplektacija.

Projekto biudžetas: bendra šio projekto vertė 11.350,00 Eur.

Programos įgyvendinimo terminai: 2016-12-31 d.

ES investicijos veiklos procesų optimizavimo veiklai

Projektas „UAB „Šeimos sveikatos centras“  veiklos procesų optimizavimas, įmonės veikloje įdiegiant informacinę sistemą“ buvo pateiktas pagal Europos regioninės plėtros fondo investicijų priemonę „E-verslas LT“. Projekto įgyvendinimui, įveikus visus vertinimo etapus,  buvo skirtas finansavimas ir 2016 balandžio 6 d. pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis.

Pagrindinis projekto tikslas – įdiegti informacinę sistemą, kuri didins paslaugų prieinamumą pacientams bei kokybės ir gydymo procesų optimizavimą įmonėje. Tikslas bus pasiektas įsigijus ir  įdiegus informacinę sistemą Polis leisiančią susieti keturis verslo procesus, kurie sumažins įmonės kaštus, padidins darbo našumą, pagerins pacientų aptarnavimą, optimizuos laiko resursus. Siekiant optimalaus rezultato, bus įsigyta kompiuterinė ir programinė įranga  9 darbo vietoms.

Projekto veikla – įdiegti įstaigoje informacinę sistemą, padėsiančią didinti paslaugų prieinamumą pacientams bei kokybės ir gydymo procesų optimizavimą.

Projekto biudžetas: bendra šio projekto vertė 9.769,50 Eur., gaunama investicijų suma -  5.861,70 Eur. Likusią 3.907,80 Eur sumą investuos įmonė.