Bendrosios praktikos

Suaugusiųjų, vaikų ir naujagimių priežiūra

Šeimos gydytojas rūpinasi suaugusiųjų, vaikų, naujagimių sveikatos priežiūra, atlieka profilaktinį asmens sveikatos tikrinimą.

Profilaktiniu tikslu šeimos gydytojas skiria  bendraklinikinius laboratorinius tyrimus (bendro šlapimo tyrimas, bendro kraujo tyrimas, gliukozės kiekis kraujyje, cholesterolio kiekis kraujyje) nustatytu tyrimų atlikimo dažniu pagal amžiaus grupes, atlieka EKG.

Taip pat atliekamos pacientų darbingumo medicininės ekspertizės bei laikinojo nedarbingumo pažymėjimų išdavimas, siuntimų į neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT) pildymas;

Būtinosios medicinos pagalbos teikimas

Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos, kurių sąrašas patvirtinamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu ir yra teikiamos šalies nuolatiniams gyventojams.

Būtinoji medicinos pagalba teikiama ir gyventojams, neįrašytiems į pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos aptarnaujamų gyventojų sąrašą, pagal Šeimos gydytojo medicinos normą ir atsižvelgiant į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarką bei mastą.

Nemokamos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos asmenims draustiems sveikatos draudimu ir prisirašiusiems prie įstaigos.

Mokamos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos nuolatiniams šalies gyventojams, už jas apmoka patys pacientai arba už juos gali apmokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys bei savanoriško draudimo įstaigos, kai:

Pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl paslaugos suteikimo, privačių įstaigų gydytojų siuntimu sudarytų tarpusavio sutarčių pagrindu.

Paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos. Prie papildomų priskiriamos paslaugos, kurias pasirenka pacientas ir jos nėra susijusios su pagrindinės ligos (diagnozuotos) gydymu, o priklauso kitam lydinčiam susirgimui (ligai) ir gali būti teikiamos tik leidus tuo metu pacientą gydančiam gydytojui.

Sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos užsienio piliečiams, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka.

Už mokamas paslaugas pacientai sumoka įstaigos registratūroje direktorės įsakymu patvirtintomis kainomis. Sumokėjęs pinigus, pacientas gauna kasos čekį, pageidaujant išrašoma sąskaita faktūra

Moksleivių paruošimas mokyklai

Kiekvienais metais iki rugsėjo 15 d. mokiniai turi pateikti informaciją apie profilaktinio savo sveikatos patikrinimo rezultatus.

Dėl moksleivio sveikatos pažymos reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją įprasta tvarka: iš anksto užsiregistruoti bei atvykti nurodytu laiku. Reikia žinoti, kad dantų būklę turi įvertinti gydytojas odontologas. 

Svarbu atminti, kad vaikas turi būti lydimas vieno iš tėvų. Be tėvų sutikimo vaiko sveikatos tikrinti negalima. Profilaktinio patikrinimo metu pamatuojamas ūgis, svoris, patikrinama rega, laikysena, išmatuojamas kraujospūdis, esant kokių nors nusiskundimų vaikas siunčiams pas gydytojus specialistus. Turi būti atlikti kraujo ir šlapimo tyrimai, tačiau jei tokie tyrimai buvo atlikti mažiau nei prieš metus ir nenustatyta pakitimų, tyrimų nereiktų kartoti.

Profilaktinio patikrinimo pažymos galioja visus metus, todėl nebūtina artėjant naujiems mokslo metams visiems vaikams “pulti” tikrintis sveikatos (jeigu sveikatos pažyma dar galioja). Jei sveikata buvo tikrinama metų laikotarpyje ir nebuvo nustatyta sveikatos sutrikimų, o vaikas prieš mokyklą jaučiasi gerai, galioja prieš pusmetį ar anksčiau gydytojo išrašyta pažyma.