Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos

MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

VAIRUOTOJŲ  PROFESIONALŲ,  DARBUOTOJŲ,  DIRBANČIŲ GALIMOS

PROFESINĖS RIZIKOS SĄLYGOMIS

Eil. Nr.

Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšys

Kaina įsidarbinant

Kaina dirbant

EUR

EUR

1

Vairuotojų profesionalų

17,10

19,40

2

Civilinės aviacijos darbuotojų

77,90

101,70

46,30*

3

Laivyno darbuotojų

28,70

43,40

4

Geležinkelio darbuotojų

5,20

13,00

5

Darbuotojų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (esant sveikatai kenksmingų veiksnių poveikio rizikai ar dirbančių pavojingus darbus):

5.1

Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis

6,40

10,70

5.2

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių rizikos sąlygomis

2,00

9,30

5.3

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių rizikos sąlygomis

-

7,00

5.4

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių rizikos sąlygomis

5,20

11,30

5.5

Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių veiksnių rizikos sąlygomis

2,30

7,20

5.6

Darbuotojų, dirbančių dėl fizinių perkrovų pavojingą darbą

2,90

7,20

6

Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų

3,50

2,30

 

 VAIRUOTOJŲ MĖGĖJŲ,  VYKSTANČIŲ  Į UŽSIENĮ,  NORINČIŲ ĮSIGYTI

CIVILINĮ GINKLĄ

Eil. Nr.

Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšys

Kaina už vieną paslaugą

EUR

1

Vairuotojų mėgėjų

15,40

2

Norinčių įsigyti civilinį ginklą

17,40

3

Vykstančių į užsienį

11,00

4

Aviatorių mėgėjų

21,70

5

Sveikatos tikrinimas neapdraustų privalomu sveikatos draudimu pacientų ir UAB „Šeimos sveikatos centre” neregistruotiems asmenims

17,40

6

Už nedarbingumo lapelio kopijos išdavimo pacientui

0,30

7

Už pažymos, skirtos draudimo bendrovėms, išdavimą

5,80